Rejestracja pacjentów

Rejestracja pacjentów odbywa się drogą telefoniczną.

Telefon: 22-8162440