Kontakt

Gabinet Stomatologiczny Magdaleny i Andrzeja Fotiadis
ul. Polna 10/14
00-625 Warszawa

Telefon kontaktowy: 22-8162440